Nieuws

uw mijn ons kind

Luister naar onze veerkracht. Zie de diversiteit in wie we zijn. Onze visie op mens en maatschappij zo krachtig. Voel ons kloppend hart, gevuld door levensvreugde. Waarden vervat in creativiteit die ons kwetsbaar en weerbaar maakt. In en uit balans. Zoals een lach wisselt met een traan. De een min of meer dan de ander. Maar onlosmakelijk verbonden. Expressie…

Verenig ’t oude met ’t nieuwe normaal en vindt hiertussen het evenwicht. De toekomst tegemoet. Voor ons. De jeugd. Want geen uitdaging is te groot, geen mens te klein.

#Genk #Maasmechelen #Maaseik, #HouthalenHelchteren, #Bilzen, #Lanaken, #DilsenStokkem, #Pelt, #Zoutleeuw, #Gent, #Berchem, #Wilrijk, #Deurne, #Mechelen, #Woluwe, #Zaventem, #Leuven …

Buien en Grillen

Jong onschuldig geweld met foute humor of meesterlijke timing. Het gegiechel en geplaag onder elkaar. De frisse naïviteit die bijna alles doet geloven. Of de schitterende processen vol memorabele momenten. Het warme gezelschap met interessante babbels. …

Tegen beter weten in hoopten we iedere dag maar helaas werd het gisteravond een voldongen feit. Na de vele geannuleerde activiteiten in maart blijft april er ook niet van gespaard.
Weerbaarheidsdialoog, Dhar Kazza, Inspiro Dayz, Rode Neuzen Dag, Vrij Straf Lucernacollege, Actief en Gedeeld Burgerschap GENK, Theaterkamp Young Complex… Stuk voor stuk groepsgerichte initiatieven binnen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd, die niet mogen of kunnen plaatsvinden. Is er een financieel-economische klap? Ja, maar dat valt nog te compenseren met de voorziene steun van de federale, Vlaamse en lokale overheden. Waarvoor dank. Maar het is vooral de totale afwezigheid van direct menselijk contact die ons zeer diep treft.
Overmacht…

Samen met onze collega’s en partners doen we er alles aan ons te reorganiseren. Een pijnlijke zaak maar uiteraard alle begrip voor de genomen maatregelen. Gezondheid boven alles!

Dat we maar gauw terug naar het oude en nieuwe normaal kunnen. Met meer goesting dan ooit en enkele wijze lessen van Corona.

Intussen: verzorg u en blijf in uw kot!

Jamal Kazza

COVIDA 20

Totale afzondering. Geïsoleerd. Enkel het meest essentiële in basisbehoeften is toegelaten. Zo eendrachtig gehoorzamend respecteert het leeuwendeel van het Belgische volk de allesoverheersende maatregelen. Health first!  No matter what, we strijden allen tegen dezelfde vijand, luidt het.

De politieke en economische wereld, geflankeerd door o.m wetenschappers en professoren, analyseren, evalueren en ageren tegen de wijzers van de klok. Intern botsen visie en actie wel eens en dat is gezien de crisis niet onnatuurlijk. Maar in de communicatie met ons is er na de ‘slechte start’ gelukkig een duidelijke lijn. Nu, aan welke kant van de cijfers wij ook staan. Hoe betrouwbaar of hoopgevend de grafieken al dan niet zijn. Het verlies van de laatste en helaas komende tijd is immens en kraakt tot in het diepste van ons existentiële. 

De fameuze “bazooka” die de overheid nu heeft bovengehaald, ter ondersteuning van de financiële sector, opdat faillissementen  beperkt en gecontroleerd gebeuren, lijkt een mega geste van de bankenwereld en multinationals. Maar wie ook in dit verband zijn of haar gezond verstand raadpleegt, weet dat de rekeningen niet verdwijnen. Ze komen ooit terug in grotere bedragen. Of doet de kapitalistische neoliberale heerschappij plots aan liefdadigheid? Neen, dat denk ik niet. Wij doen dat! Wij zijn het die miljoenen euro’s ter beschikking stelden aan de financiële wereld toen zij op haar grondvesten daverde. Hebben wij er tot op heden een cent aan teruggevraagd? Spraken wij van uitstel maar geen afstel? Neen! We kregen jaren later een vriendelijk bedankje in de vorm van de afschaffing van de woonbonus en andere lucratieve belastingen. Want het vastgoed zou goedkoper worden in aankoop…

Wie de ware helden zijn, hoeft niemand nog in vraag te stellen. Aan het front waar dat leven en dood zich bikkelhard onderscheiden, heeft elk cijfer een gezicht, een naam, een persoon…  Het feit dat de medische of verplegende ziel geen compromissen sluit met wetenschappelijke statistieken, maakt dat zij intussen ver in het rood staan. Mentaal emotioneel zo gehavend zijn of goed op weg zijn dit te worden, beseffend dat het ergste nog moet komen. De veelbesproken en lang verwachte piek moet eerst achter ons liggen vooraleer te kunnen spreken van een daling, vertellen specialisten ter zake. Allah (God) behoede ons… 

Maar op andere terreinen zijn er nog bijzondere krachten onvoorwaardelijk begaan met hun medemens. Leerkrachten, postbodes, opvoeders, welzijnswerkers, kassiersters, jeugdwerkers, docenten, politieagenten, vrijwiligers … Ondanks ons land in zware crisis verkeert en de meeste vertrouwde structuren compleet ontregeld zijn, tracht menigeen het “nieuwe normaal” werkbaar te maken. Social distancing alom, tot zelfs in de hoeksteen van onze samenleving: het gezin!

Hoe runnen deze ‘kleine tot middelgrote ondernemingen’ het? Welk rampenplan wordt gehanteerd? En wat als er al sprake was van een ongezonde context? Welk sociaal militair wapen heeft onze overheid in de aanslag?

Eenoudergezinnen moeten ook iets meer dan gewoonlijk multifunctioneel zijn. Naast het economisch financieel gepieker, ook nog eens thuisstudie faciliteren, met enige knowhow van de digitale communicatie (smartschool) en didactisch vakinhoudelijk bekwaam zijn. Enkele skills met betrekking tot coachen en motiveren is zeker een surplus. 

Daar waar kansarmoede of armoede zegeviert, huiselijke geweldplegingen of andere conflictueuze situaties een dagelijkse realiteit betekenen, is de impact onmetelijk groot. Mensen op de vlucht of thuisloos, op straat of in kampen, vallen verder en dieper in de afgrond van onze wereld. Met als gevolg dat hun sociaal-emotioneel kapitaal, hun welbevinden, zienderogen verslechtert. Maar ook daar zenden spreekbuizen alarmerende signalen uit…

Dat het virus minder of niet levensbedreigend is voor de jongste generatie stelt ons een beetje gerust. Alleen maak ik me grote zorgen om de kinderen, tieners en jongeren die thans ‘opgesloten’ zijn binnen een of andere problematische context. Weinig of geen hulplijn hebben met de buitenwereld.

Iets of iemand waar we liever niet mee uitpakken. Maar enkel toevertrouwen aan een persoon buiten het gezin. Een ‘vreemde’ die een schouder biedt, een blik, een oor of een omhelzing. Meer dan het materiële, geld en andere vergankelijkheid, zichzelf beschouwt als ons hoogste goed.
Het mens-zijn…

Let Op De Schaduw – Snapshot Dojo

ons hoogste goed!

#Blauwwit #Universeel
Onder deze slagwoorden trotseerden we vandaag het miezerige weer. Dit als warme steunbetuiging aan de #Oeigoeren in China.

Het opzet was van theatrale aard. De stewards droegen een blauwwit hesje en stonden her en der in kleine groepjes met in de hand de Oeigoerse, Belgische of Turkse vlag. Grote dank aan hen! Want ze kwamen uit verschillende plaatsen in Nederlands en Belgisch Limburg.

De passanten die in alle haastigheid commissies gingen doen of nog een laatste jacht op de solden uitoefenden, fungeerden als ‘Onze Wereld’. Waarvan een significant deel niet (meer) gevoelig lijkt te zijn voor de gruwelijke aanvallen op de mensheid. Of, en dat is ook niet echt ‘kies’, om economische of politieke redenen het onrecht in China niet openlijk durft aan te klagen. Sommigen weten niet eens wie Oeigoeren zijn en wat hen figuurlijk alsook letterlijk wordt ontnomen. Maar dat kunnen we hen zeker niet kwalijk nemen. Want welk medium zou je vandaag nog moeten geloven? …

Daarom stonden dé steunbetuigers voor zich uit te kijken, met de mond afgeplakt. ‘Stilzwijgend toekijkend!’ ‘Het zwijgen opgelegd! ..
Gedurende een uur kwam een klein groepje van mensen bijeen om naar het einde toe over te gaan tot een cirkelopstelling: vrij en verbonden!
Applaudisserend voor het geluk dat we hebben in vrede te leven. Maar tegelijk hopen dat de vervaging of willekeur inzake #MENSENRECHTEN stopt.

Grote dank aan de voortreffelijke samenwerking met het #Veiligheidshuis en Politie CARMA van de Stad Genk. Met op kop #HousseinBouharras, die zijn expertise ter beschikking stelde dit initiatief zo sereen mogelijk te laten plaatsvinden.

Ons hoogste goed: #demensheid.

Mensen-Rechten Centraal

Zaterdag 1 februari 2020, 14.00 uur, nadert… Op de plek, het stadsplein van Genk, komen dan heel wat mensen, uit alle windrichtingen, vreedzaam en in stilte bijeen. Ongeacht cultuur, religie, politieke of andere overtuigingen, is dit initiatief Blauwwit Universeel een steunbetuiging aan de Oeigoeren in China. Het is gelanceerd vanuit de visie en missie van onze organisatie: mensen-rechten.

We begeleiden of vormen heel wat jongeren en volwassenen, in diverse sectoren, met als doel verbondenheid en verdraagzaamheid te bevorderen. Meestal slagen we erin ‘bruggen te bouwen’ die ons in staat stellen naar onze gelijkenissen te kijken en deze waarde(n)vol te benutten dan ons zozeer blind te staren op onze verschillen. We hopen van ganser harte dat deze stille vreedzame samenkomst een krachtig signaal kan uitzenden naar en een mooie illustratie kan zijn voor vele steden en gemeenten in België en ver hierbuiten. Mensen. Mensen. Mensen. …

Dank U.

BLAUWWIT UNIVERSEEL

Na overleg met de Politie CARMA, het Veiligheidshuis en verwante diensten zijn we tot de volgende concrete afspraken gekomen:

  • géén haatdragende, polariserende of extremistische boodschappen
  • géén maskers noch geschminkt of afgedekt gezicht (herkenbaar zijn!)
  • géén vuurwerk of brandstichtingen
  • géén megafoons of andere geluidsinstallaties
  • géén andere vlaggen BEHALVE die van de OEIGOEREN
  • géén politieke of religieuze statements van eender welke strekking

Het is een warme samenkomst van mensen die vreedzaam en in stilte steun betuigen aan de Oeigoeren in China met een stevige nadruk op ‘het beschermen van de mensenrechten’ overal ter wereld. Een batterij aan vrijwillige stewards van Genk en omstreken werkt die dag nauw samen met de lokale politie alles zo veilig en sereen mogelijk te laten verlopen. Het belangt ons allen aan en hopen op heel veel menselijkheid. Ongeacht welke culturele en religieuze achtergrond iemand heeft. We zijn allen BlauwWit.

Van harte welkom.

BlauwWit Universeel 01/02/’20 @ Genk

Solidariteit wapperend in openlucht… Zo komen we zaterdag 1 februari om 14 uur samen aan het stadsplein van Genk. Met als enig doel vreedzaam en in complete stilte 1 uur lang steun te betuigen aan de Oeigoeren in China. Dat we als mensen onder mensen ‘blauw-wit’ gebruiken als teken van verbondenheid en ook als geweldloos verzet tegen elke vorm van onrecht en onrechtvaardigheid.

In samenspraak met de politie en verwante diensten is afgesproken niet officieel via Facebook te communiceren (geen eventpagina!) en die dag geen maskers te dragen (herkenbaar zijn!). Geschminkt, borden of vlaggen dragen en speciaal gekleed is wel toegestaan.

Wat hebben we nu nodig?

Een 30 tot 40 vrijwillige stewards (jongeren en volwassenen) in fluo-vestjes; die samen met de lokale politie de veiligheid willen verzekeren. In groepjes van 5 op verschillende plaatsen willen staan. Er mee op toezien dat er geen onrust of schermutseling gebeurt.

Als jij mee wil helpen of je kent iemand, sms me op het nummer (0476 34 87 21) of mail naar jamal.kazza@neitred.be
Dan voeg ik je toe aan de Whatsapp Groep “BlauwWit Universeel”.

Hopend op heel veel menselijkheid!