Actief & Gedeeld Burgerschap – “Droom Denk Durf Doe!” 2018-2020

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie & Integratie (AMIF) lanceerde in het vroege voorjaar van 2018 een oproep aan Vlaamse steden en gemeenten om burgerschapsprojecten te ontwikkelen waarbij burgers van buitenlandse herkomst samen met andere burgers lokale uitdagingen aanpakken. Het achterliggende doel van de oproep was om op lokaal niveau expertise en capaciteit op te bouwen om duurzame initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. In de oproep werden twee componenten van actief en gedeeld burgerschap uitgelicht: beleidsparticipatie en burgerzin. Zes steden, waaronder de stad Genk, gingen op de oproep in en dienden voor vrijdag 16 maart 2018 een projectvoorstel in bij Afdeling ESF&DO.

Vanuit de stad Genk wordt het project aangestuurd door de stafmedewerker sociale zaken en een projectmedewerker Actief burgerschap. Samen met de projectpartners KeKi (Kenniscentrum Kinderrechten) en Nei tred vzw (verbinden van jongeren via sociaalartistieke projecten) vormen zij het projectteam dat instaat voor de coördinatie en uitvoering van de projectactiviteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met verschillende stadsdiensten waaronder dienst Jeugd en de dienst Diversiteit en gelijke kansen.

Via koppeling een compilatie van de praktijk:

Het volledige evaluatierapport van de 6 projecten is verkrijgbaar.