Young Complex

Young Complex is een sociaal-artistiek, cultuur educatief en welzijnsgericht project. In het najaar van 2019 lanceerde een groep van 8 jongeren dit idee. Wat oorspronkelijk de werktitel van hun theaterproductie (‘Samar’) was, is nu de naam van het jongerengezelschap dat ze structureel gestalte willen geven. Via een van onze schoolprojecten (“de weerbaarheidsdialoog”) maakten deze jongeren kennis met de creatieve en reflectieve methode zichzelf te kunnen en mogen uiten. Vanuit hun positie en relatie m.b.t. onze samenleving en hun unieke gelaagde identiteit geven ze duidelijk aan er buitenschools mee verder te willen. Naast de voor hen moeilijke drempels (financieel, sociaal, cultureel …) ergens aansluiting te vinden, speelt vooral de maatschappelijke context een grote belemmerende rol.

‘Sporen’ (trailer)

Een mens zoals de onmens. De ontembare drang iets moeten hebben en absoluut iemand zijn. Terwijl onze geboorte ook wel elke dag een beetje sterven is. In een bubbel van schijngelukkige karakters. Vol duimpjes en hartjes voor het ego. Waarheid, durven of doen in omgang met elkaar. Het willekeurige lot van overheersen of ondergaan. Rijken en armen. Meesters en slaven. Dictators en vluchtelingen. … Wij zijn. Van alle tijd en overal. Volg onze geschiedenis.

Acteurs: Benjamin, Burak, Doaa, Emir, Jewel, Khalil, Larissa, Mahabba, Muhammed, Murat, Rana
Muziek: Andreh & Beyda
Regie: Jamal & Niels
Locatie: C-MINE GENK – 29.05.2022

Binnen Young Complex scheppen, ervaren en beleven de jongeren de nodige vertrouwde en veilige omgeving er optimaal zichzelf te kunnen zijn en te ontplooien. Met Young Complex streven de jongeren naar een eigenzinnige en niet confronterende of labelende wijze begeleiding en ondersteuning te genieten. Dit gericht op het consequent trachten te lenigen van hun noden en behoeften én tegelijk hen zeer gericht aan te spreken op hun kwaliteiten en talenten. Waarbij permanent aandacht is voor verschillende levensdomeinen (onderwijs, werk, gezin, vrije tijd …) door een lerend expertisenetwerk op te zetten in functie van uitwisseling en/of samenwerking. Sociaal-artistieke producties tot stand brengen is uiteraard een van de bijzondere doelstellingen, met nadruk op de sociale en culturele context van de jongeren. Het groepsdynamische, met hierin ook de persoonlijke identiteit en ontwikkeling, is primordiaal. Wat wil zeggen dat het groeiproces belangrijker is dan het sociaal artistieke resultaat. Vaardigheden, eigenschappen en vooral dromen/wensen zijn elementen waarmee we aan de slag gaan. Om enerzijds een pluralistisch mens – en maatschappijbeeld te bevorderen en anderzijds elke jongere zoveel mogelijk tot zijn of haar recht laten komen.

Een door, voor en met jongeren begeesterend initiatief, gesteund door lokale besturen zoals Houthalen-Helchteren, Genk, As, Zutendaal, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem!