Wablieft?!

De weerbaarheidsdialoog is gericht op het scheppen van een open dialoog tussen jongeren, geënt op en vertrekkend vanuit de eigen realiteit: school, thuis en omgeving. Onze aandacht gaat naar de wijze waarop de jongere (hij/zij/x) in het samen-leven staat en welke sterktes/kwaliteiten alsook welke zwaktes/uitdagingen hiermee gepaard gaan.

De weerbaarheidsdialoog bestaat enerzijds uit een interactief (vertel)theater dat jongeren met zachte dwang inviteert en waar wenselijk provoceert naast de ‘verschillen’ vooral de ‘gelijkenissen’ in kaart te brengen. Na de theatervoorstelling volgen verdiepende en verbindende werkwinkels. De jongeren en hun begeleiders worden verdeeld in kleinere groepjes met als opdracht een reflectieve en verbindende dialoog aan te gaan. Alle opgedane indrukken van bij de voorstelling fungeren als inspiratiebron. Zich kwetsbaar opstellen tegenover elkaar, uit de comfortzone treden, is dé uitdaging waar elk van hen mee te maken krijgt. Taboegevoelige en complexe onderwerpen krijgen in deze informele, doch niet geheel vrijblijvende, setting een centrale plaats. En dit allemaal onder begeleiding van een aantal gespreksbegeleiders (jeugd/vormingswerkers) van Nei Tred vzw.

Het doel van deze verdiepende en verbindende workshops is vanuit een persoonlijke en collectieve reflectie over maatschappij gerelateerde tendensen en onderwerpen te werken naar een presentatiemoment. Elke groep verhaalt op een volledig eigenzinnige wijze hoe de dialoog verliep en welk mens- en maatschappijbeeld hieraan gekoppeld is en dit met een heldere verwijzing naar ervaring en beleving in hun leefomgeving en ruimere samenleving. We trachten een zo transparant en geloofwaardig (leer)proces te genereren dat jongeren en hun begeleiders overtuigt constructief kritisch en met open geest hieraan te participeren.

De jongeren worden aangemoedigd om goed te argumenteren en om te springen met verschillen in opvattingen over eender welk onderwerp. Hun arsenaal aan sociale communicatieve vaardigheden, hun kennis over allerlei maatschappelijke thematieken en hun cultureel kapitaal nauw koppelen aan een creatief inhoudelijk denkkader.

Het verbindende karakter van de weerbaarheidsdialoog zit verankerd in de (ped)agogische begeleiding van de werkwinkels en in de interactieve theatervoorstelling. Geen enkel onderwerp is taboe of van die aard dat het onbespreekbaar is. Ook vooroordelen of ‘krasse’ uitspraken hebben en krijgen alle ruimte om geuit en gedeeld te worden. Dit met de absolute voorwaarde dat extremistische, racistische, discriminerende of andere kwellende uitlatingen totaal onaanvaardbaar zijn en kordaat worden aangepakt. Weliswaar zonder de persoon in kwestie figuurlijk ‘over boord te gooien’ maar juist proberen te begrijpen waarop diens opvatting of ideologie gebaseerd is.

Jongeren aan het woord