JONG-LEREN (In Openlucht)

Hemel en aarde… Zo zien we jongeren in relatie tot hun omgeving. Welk het verband ook is, op
afstand of nabij. Niets of niemand is en leeft strikt op zichzelf …

Jaar na jaar ervaren we hoe maatschappelijke en digitale evoluties een enorme druk uitoefenen op
begrippen zoals ‘vertrouwen’ en ‘veiligheid’. Of het nu via sociaal artistiek werk, jongerenwelzijn of
educatie gebeurt, binnen of buiten het onderwijsleven, keer op keer vernemen we dezelfde vragen:

‘Hoe en waar kom ik tot inkeer en zet ik mezelf voluit in mijn krachten en kwaliteiten?! Waar tref ik
mezelf in de kern van mijn identiteit? Hoe werk ik aan en voor mezelf? …

Vertrekkend vanuit persoonlijke uitdagingen zoals ‘omgaan met verlies’, ‘hechten aan samen-leven’, ‘stoppen met vluchten’ of ‘op de dool te zijn’, erkennen we hoe jongeren jongleren met allerlei psychische en sociaal emotionele vraagstukken.

Het is binnen ons netwerk van en in samenwerking met secundaire scholen, jeugddiensten, justitie – en
veiligheidshuizen, jeugdbewegingen, jeugdwelzijnswerkingen, jeugdinstellingen, asielcentra en
gezinnen dat Jong-Leren inhoud en vorm krijgt. Waarbij ieder proces sterk geënt is op onder andere
bewustwording, authenticiteit en zelfbeschikking. De jongeren zijn vrij te kiezen op welke wijze zij
hieraan deelnemen en welke onderlinge afspraken zoveel mogelijk ‘leerwinst’ genereren.

Basislijn: het kunnen omgaan met het maken van keuzes en het kennen van hun gevolgen.

Praktische info

Groepsaantal: 8 tot 10 personen
Locatie: de activiteiten vinden plaats in de buitenruimte
Formules: 1 dag/deel of een meerdaagse (2 tot 3 dagen, met overnachting)
Aanbod: creatieve reflectieve methodes / coaching individueel en in groep / …
Hoofddoel: bevorderen van positief zelfbeeld/vertrouwen en kwaliteiten/krachten/ …
Leeftijd: vanaf 14 jaar of eerste graad secundair onderwijs
Voorbereiding: in nauw overleg met de jongeren en betrokkenen uit hun omgeving
Nazorg: een periodieke opvolging en een terugkommoment, afgebakend in tijd en ruimte