Wie is wie?

Raad van Bestuur

Anno Niem (voorzitter)

Iemand die heel wat van de jongerenwereld heeft gezien en ons blind vertrouwen geniet achter het roer van ons schip te staan. Zo bescheiden en avontuurlijk hij is, leeft hij liever internetvrij…

Nick Theunis (secretaris)

Een oceaan aan ervaring in het jeugd- en jeugdwelzijnswerk én een frisse krachtige stroming als psychiatrisch verpleegkundige…

Emmily Vanherck (penningmeester)

Begeesterd en grootgebracht door het jeugdwerk en in het verlengde ervan gespecialiseerd in het orthopedagogische binnen de bijzondere jeugdzorg…

Collega’s (freelancers)

De drijvende begeesterende krachten achter onze organisatie…

Niels Sztucki

Met een waanzinnig goed fotografisch geheugen en een onuitputtelijke dosis creativiteit gidst hij jongeren veilig en verantwoord in eender welke zoektocht…

Jasper Cleeren

De affiniteit in de omgang met jongeren zit hem letterlijk in het bloed. Een roeping die hij als geen ander spreekt en begrijpt, van nature ademt en met heel veel plezier en kunde uitoefent…

Niels Cleuren

Koninklijk in het prikkelen van de menselijke fantasie en tot stand laten komen van indrukwekkende installaties waardoor het kind in ons niet meer van zijn troon wil…

Bert Anthonissen

Bij alle wirwar van kabels en stekkers die een voorstelling met zich meebrengt, staat hij met raad en daad in het voetlicht…  

Joke Stevens

Ze hanteert de taal van het kind-zijn dat het A-B-C en het 1-2-3 durft om te gooien of zelfs links te laten…

Emmy Parthoens

Geen jongerencontext is haar vreemd of onbekend omdat ze overal thuis is of er graag een thuis van maakt…

Fedor Schafranski

Met een enorme fijngevoeligheid brengt hij klank en beeld tot een buitengewoon samenspel…