Dhar Kazza

Dhar Kazza speelt in op interesses en uitdagingen van jongeren; in relatie tot hun leefwereld of context

Dhar Kazza” is een creatief, sociaal en cultureel educatief pakket voor scholen en verenigingen die weinig of niet over de nodige ruimte (financieel, infrastructuur …) beschikken het gehele concept van de weerbaarheidsdialoog in huis te brengen. Maar wel binnen hun eigen setting, (moskeevereniging, asielcentrum, jeugdhuis, schoolklas, gevangenis…) een vormingsaanbod willen dat inspeelt op de interesses en uitdagingen van jongeren; in relatie tot hun leefwereld of context, met thematieken zoals ‘kind-zijn’; ‘culturele eigenheid’, ‘persoonlijke (seksuele) identiteit’, ‘zelfreflectie en zelfbeeld’, ‘interreligieuze dialoog’, ‘wereldburgerschap’… Met als helder doel een verbindende dan zozeer een polariserende communicatie teweeg te brengen tussen verschillende jongeren/volwassenen, met Marokko (in relatie tot andere landen, waaronder België) als kristalheldere toetsstenen.

Dhar Kazza betrekt de deelnemers bij het bereiden van Marokkaanse thee en verhaalt binnen welke familiare sfeer van familie en vrienden het gebeurt. Welke waarden en normen hoog in het vaandel worden gedragen. Maar ook hoe er in de persoonlijke gezinscontext minder leuke tot pijnlijke gebeurtenissen plaatsvonden. Waarmee Dhar Kazza vanuit de typische Marokkaanse eigenheid eveneens op zoek gaat naar gemeenschappelijke verhalen, universele waarden, waar wij ons mee vereenzelvigen; als mens, van vlees en bloed.

Met steun van Darna Vlaams-Marokkaans culturenhuis