Nieuws

de weerbaarheidsdialoog in Genk: grensoverschrijdend in alle opzichten!

De eerste week zit er op! 

En wat een intense dagen het waren… 

De stad Genk is de enige en unieke plek in Vlaanderen waar middelbare scholen van diverse gemeenschappen en studierichtingen ‘overschrijdend’ deelnemen aan #deweerbaarheidsdialoog. Leerlingen en leerkrachten komen met een zestigtal per dag naar het #jeugdcentrum #Rondpunt26 om naast het beschouwen en beleven van het autobiografische verteltheater in dialoog te treden met elkaar via verschillende creatieve werkwinkels. Of het nu leerlingen zijn vanuit Okan-klassen, de technische of beroepsrichting of het ASO is; de thema’s van het stuk raken of beroeren iedereen. 

Ieder kind groeit op in een thuiscontext die niet altijd even makkelijk kan zijn. We weten allemaal hoe het voelt iemand te verliezen die ons dierbaar is. En verlies kan vele ladingen hebben. Het gevoel van verdriet, schaamte of angst speelt ons ook wel eens parten. De een omdat die niet goed weet of durft zichzelf te zijn. Of de buitenwereld staat het niet toe; op eender welke wijze. En waarom?!

Een ander heeft zelden of nooit ‘ik houd van je’ van papa of mama te horen gekregen. Of omgekeerd, dit zelf ook nooit tegen hen gezegd. Wat niet wil zeggen dat er geen liefde heerst. Sommigen vinden niet de juiste woorden. Of hebben het zelf nooit aangeleerd…

Het is zeker niet eenvoudig als je je tussen twee vuren bevindt. De gespleten loyauteit; kiezen tussen de twee meest waardevolle pionnen in je leven. Hoe (v)echtscheidingen het kind kunnen verscheuren of traumatiseren; is ons voor de zoveelste keer duidelijk geworden. 

Maar gelukkig, sarcastisch gesteld; sociale media en onze doe-alsof-maatschappij, leert ons voor elke situatie het juiste masker op te zetten. Ministers die het heel graag hebben over excelleren en digitaliseren, omdat kennis macht is. Terwijl je goed in je vel voelen alle begin is van leren en groeien. Noodzakelijk zelfs… Waarbij leerkrachten en jeugdwerkers hemel en aarde bewegen. Handen en voeten gebruiken. Knuffels en troost geven. Om samen alle mogelijke drempels of barrières te overschrijden. In het belang van het kind… Vooral omdat wij volwassenen ooit kind zijn geweest. Op een of andere manier, in een of andere thuiscontext, met de een of andere ouder… Eens we hem of haar tonen aan de jeugd; is er een klik! Verbondenheid. …

We kijken uit naar volgende week!

#NEITRED #AtlasCollege #TADeWijzer #ALTEA #DonBosco #SintJozefinstituutBokrijk #LyceumGenk #OkanGenk 

#jaspercleeren #emmyparthoens #jokestevens #jamalkazza #StadGenk #annieknagels #wimdries #jocops #jaspermoermans #karienlantmeeters