Nieuws

Groeien in kunst: we zijn allen van stof.

Een jaar en enkele dagen geleden zaten wij aan tafel: Cultuurcentrum Corso, Campus Sint-Willebrord Berchem en Nei Tred vzw. De centrale vraag luidde concreet: iets uitdagend, liefst vernieuwend, enorm verbindend en vooral creatief.

Tijdens een langetermijnproces van weken en maanden zouden er aan de jeugddienst en het cultuurcentrum allerlei talentenateliers plaatsvinden die gericht inspelen op het leerplan van de studierichting 5 Office en de context klas, school, thuis en omgeving. Met als einddoel een co-creatieve artistieke voorstelling gekoppeld aan een informele nabespreking én feestelijke receptie.

Vandaag blikken we terug en kunnen we het haast niet geloven! De weg die we hebben afgelegd is zo indrukwekkend, zo intens en zo verrijkend. Van schuchtere of energieke of achterdochtige interacties, de kat uit de boom kijkend of gewoon lekker recht voor de raap, tot een dynamiek die ieder van ons heeft getriggerd te groeien vanuit eigen kracht/talent gedurende het proces. …

Toegegeven, het was geen vanzelfsprekendheid. De groep had vele kenmerken, zeg maar unieke identiteiten van onze samenleving. Een superdiverse samenstelling met uiteenlopende opvattingen, achtergronden, persoonlijkheden, vaardigheden, gedachten, gevoelens… Wat het interessant maakte stil te staan bij de spanningen of botsingen maar ook te zoeken naar gelijkenissen. En het was op die plek, op dat moment, waar creativiteit en kunst op een voortreffelijk onvoorspelbare wijze ons allen deden verbazen, verwonderen, verbinden… Grenzen overstijgen die schijnbaar niet te overstijgen zijn.

De fonkel in hun oogjes bij het horen van ‘jawel, je kunt dat en je bent er goed in!’; de brede glimlach als na een geslaagde repetitie complimenten over en weer gingen, het geluid van het gevoel van blijdschap bij aanvaarding als mens en vooroordelen een halt te roepen, de innige omhelzingen en stevige handdrukken van dank en respect na iedere ontmoeting en uitwisseling…

Nooit eerder op een podium gestaan en voor een publiek gespeeld. Nooit eerder zo diep over zichzelf en een ander gereflecteerd en geïntegreerd in het creatieve proces. Nooit eerder geweten hoe bevrijdend kunst en cultuur kunnen zijn en er helemaal voor gaan. Nooit eerder durven dromen en ook nog eens geloven dat ze soms uitkomen.

Koesteren.

Video: geregisseerd en gemonteerd door Serhat Uzbay – Atelier Zwiep Genk