Nieuws

SPOREN ná de première

Eerst keken we vol spanning uit naar zondag 29 mei 2022. En sinds deze heeft plaatsgevonden kijken we er in gedachten met onbeschrijfelijke gevoelens op terug. Keer op keer. Dan nog eens. Nog. Nog. Nog. … We krijgen er maar geen genoeg van! En we hebben de video-opname van de voorstelling nog niet kunnen bekijken. Dat vraagt iets meer tijd dan de prachtige foto’s die de jongeren van Beeldend Atelier ZWIEP intussen hebben geleverd. Waarvoor grote dank!!

Maar het is meer dan dat. Echter, het is niet zo eenvoudig ‘dat’ in woorden noch beelden uit te brengen. Toch, ik onderneem een poging. Teruggaand in de tijd – “rewind” (zoals de scène waarin de geschiedenis wordt teruggedraaid)  …

Het minutenlang luide applaus; gevolgd door een domino aan mensen die een voor een uit de zetel springen: een staande ovatie! En daartegenover, op het podium, een stel fonkelende oogjes, brede lachjes en licht onwennige poses… We zijn overdonderd: ‘Wat is deze?!’ 

Het spiernaakte decor met authentieke energieke persoonlijkheden, de schakeringen in kleur en uitvergrote lichamen op de muur, de goed uitgekiende muzikale strepen…en ‘het verhaal’ dat op innemende wijze betekenis geeft aan de titel: SPOREN.

Hoe subtiel en toch treffend waarachtig hun spel; onze ‘gemaskerde’ wereld gezien vanuit het perspectief van deze en wellicht vele jongeren én volwassenen. De met naald en draad ontworpen dictatoriale regimes en destructieve conflicten die hiermee gepaard gaan; op alle niveaus. Van in de klas en op het speelplein, in de woonwijk en op het werk tot in de publieke ruimte en op sociale media. Discriminatie, racisme en fascisme kennen geen kleur. Net zoals honger en de dood dat ook niet hebben. Op, helaas, een massa ‘uitzonderlijkheden’ na. Zij die niet voluit het mensen-recht kunnen of mogen genieten. En hoe gaan zij door het leven?

9 maanden… De biologische klok van bevruchting tot ontplooiing. Zo ook deze bijzonder mooie en unieke voorstelling. En dat proces, van bloed, zweet en tranen, dát; dat maakt het co-creatief werken met, door en voor jongeren zo ontzettend fragiel en ook zeer intens. Onvatbaar en toch zo wezenlijk belangrijk. En lap! Een tsunami aan gedachten en gevoelens neemt weer alles over. …

Onmetelijke dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

En ja, uiteraard gaan we in op de verschillende verzoeken de voorstelling nog eens te brengen!

(v.l.n.r.) Emir – Murat – Khalil – Mahabba – Jewel – Doaa – Rana – Burak – Muhammed – Niels – Jamal)