Nieuws

Ode aan je weet wie

Hallo 

Hier zijn we weer… 

En laat ‘weer’ nu net het woord zijn waarvan de intussen toegenomen lading terug te vinden is in wat ik je schrijf. 

Hier te mogen en vooral te willen komen, je te begroeten. Te herinneren. Te danken. Ja, ik hoor je het al zeggen, net zoals sommigen. ‘Je hoeft dit niet te doen. Je bent mij, ons, niets schuldig. Je hebt het helemaal aan jezelf te danken. …’ Maar zo koppig als jij kan zijn, ben ik dat net zozeer. Of noem het eigenzinnigheid. Klinkt meer ‘poreus’, is iets toegankelijker. In tegenstelling tot anderen dragen we liever de gevolgen van zelfgemaakte keuzes. Meelopers. Jaknikkers. Kuddes. … Daar hebben wij tot eigen spijt of frustratie toe niet de juiste eigenschappen voor. Dat blijkt maar al te vaak en is dus geen geheim. Bon…

De maatschappij kritische geest in ons, met mens gevoelige sensoren, in geweldloos verzet tegen alles wat naar onrecht en ongelijkheid ruikt, laat het niet toe mee te gaan met een naïeve of zwijgzame meute. Daarvoor heb jij het kind van vele generaties de onuitputtelijke kracht van verbeelding rijkelijk meegegeven. Dat we zijn wie dat we zelf willen zijn. Dat we naast slachtoffer of dader vooral redder kunnen zijn. Dat we… 

Als kleine ridders te paard tot ver buiten onze opgelegde of toegedane realiteit lopen. Bijgestaan door moedige troepen die zich loyaal aansluiten; ter verdediging van een wereld van persoonlijke en gezamenlijke waarden. Niet slaafs, blindelings of als een papegaai een of andere ideologie volgen of scanderen de vrijheid of het leven van een medemens te willen beroven. Geen barbarij of gruwel. Ook geen vijandige opponent laat staan een meerdere. Neen, jij leert ons ‘de taal van het gelijke’ te lezen, schrijven, spreken en heel goed te begrijpen. Dit doe jij al ettelijke jaren. Decennialang.

Daar waar Assalaamoe Alaikoem een Arabische begroeting is van ‘ik kom of ga in vrede’; gebaren kleine ridders hetzelfde. Ons het recht toe-eigenen het potentieel aan talent en competenties, onze wensen en dromen, als zijnde IK, mijn eigen unieke identiteit, zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Wat mijn medemens zichzelf gunstig toeschrijft en toebedeeld krijgt, IK dat ook wil, kan en mag. Ongeacht welke mijn sociale, culturele, religieuze en seksuele achtergrond is. Onder die vlag koesteren wij die zeer bijzondere waarden. Hiervoor breken we een lans, met een arsenaal aan creativiteit, vastberadenheid en menselijkheid! …

En laat het nu precies vandaag de dag zijn weer maar luidruchtiger dan ooit te herhalen wat jij al minstens heel mijn leven doet. Kinderen, tieners en jongeren de onuitputtelijke kracht van verbeelding rijkelijk mee te geven. Want meer dan voorheen hebben zij jou nodig. Meer dan voorheen komt tot uiting hoe onschatbaar jij bent. Awel, hoe een babbel met jou, als een luisterend oor, een warme geruststelling, een begeesterend advies, een artistiek avontuur; kleine ridders op het paard houdt. En al weten we vandaag niet of en hoe ver buiten hun huidige realiteit zij zullen geraken. Wie effectief slachtoffer, dader en/of redder wordt. Ergens, diep in ons eigen-zinnig-zijn, berusten jij en ik in de overtuiging dat ‘het gelijk’ altijd aan onze kant zal staan.

Dank je, JeugdWelzijnsWerk.