Mensen-Rechten Centraal

Zaterdag 1 februari 2020, 14.00 uur, nadert… Op de plek, het stadsplein van Genk, komen dan heel wat mensen, uit alle windrichtingen, vreedzaam en in stilte bijeen. Ongeacht cultuur, religie, politieke of andere overtuigingen, is dit initiatief Blauwwit Universeel een steunbetuiging aan de Oeigoeren in China. Het is gelanceerd vanuit de visie en missie van onze organisatie: mensen-rechten.

We begeleiden of vormen heel wat jongeren en volwassenen, in diverse sectoren, met als doel verbondenheid en verdraagzaamheid te bevorderen. Meestal slagen we erin ‘bruggen te bouwen’ die ons in staat stellen naar onze gelijkenissen te kijken en deze waarde(n)vol te benutten dan ons zozeer blind te staren op onze verschillen. We hopen van ganser harte dat deze stille vreedzame samenkomst een krachtig signaal kan uitzenden naar en een mooie illustratie kan zijn voor vele steden en gemeenten in België en ver hierbuiten. Mensen. Mensen. Mensen. …

Dank U.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *